Kanadský Srub – Palkovice

Rozloha: 179 m2 Dispozice: 7 +kk Skelet: 629 000,- Kč Hrubá stavba: 1 144 000,- Kč Stavba na klíč: na poptávku
kanadské srub palkovice

kanadské srub palkovice

kanadské srub palkovice

kanadské srub palkovice

Kanadské Sruby jsou známé pro svou mnohostrannost – mohou být podle potřeb individuálně přizpůsobeny. Pro mnoho majitelů srubů byla flexibilita výchozím bodem při koupi jejich srubu. Posuďme tudíž 4 následující možnosti užívání srubu:

1)    Může sloužit k založení rodiny, k tomu se usadit nebo jako sídlo ve stáří. Jinými slovy – sruby jsou perfektní stálá bydliště pro všechny, kdo umí ocenit jejich rustikální půvab, jejich energetickou efektivnost a mnoho moderních možností designu u vybavení.

2)    Dovolená, dovolená, dovolená. Mnoho lidí užívá jejich srub, když potřebují odpočinek od stresu všedního dne. Jiným slouží pro relaxaci, aby se vyspali a pro večerní rozhovory po dlouhém loveckém dni nebo rybaření. Je jedno, jak vypadá Vaše perfektní dovolená, stavba srubu ve Vaší vybrané oblasti Vám nabízí příležitost pro mnoho nezapomenutelných víkendů.

3)    Místo pro vedení Vašich obchodů. Proč jednou chytře neinvestovat do budoucnosti v podobě stavby Vašeho srubu, než nehorázně vysoký pronájem obchodních ploch pro malé společnosti? Klid, který Vám srub nabízí, ho činí ideálním místem pro administrativní práci, telefonáty, vyřizování účetnictví a pro všechny další náležitosti potřebné pro chod firmy. Přidanou hodnotou pro Vás bude reprezentativní, neobyčejné sídlo, kam můžete směle pozvat také Vaše obchodní partnery. Nejlepší na tom je – náklady za nájmy obchodních ploch už nikdy neuvidíte. U srubu naopak obdržíte peníze, které jste do něho investovali, opět zpět, pokud Váš srub jednoho dne budete chtít prodat. A jinak to bude prostě Váš majetek.

4)    Srub můžete používat také ke zlepšení Vašich příjmů. Vlastně se zde jedná o takový vedlejší efekt bodů 2 a 3, ale srub Vám může napomoci vydělat více peněz. Jak v bodě 2 již krátce uvedeno, může být srub ideální výletní cíl. Jestliže srub sami nepotřebujete, můžete ho popřípadě pronajmout dále třetím osobám – tímto způsobem něco vyděláte a můžete lépe vyrovnat Vaše celkové investice.
Vedle užívání srubu jako kancelář by bylo možné provozovat v něm malý obchůdek. Nebylo by to např. vhodnější prodávat lovecké a outdoor vybavení ve srubu než ve všedním malém obchůdku? Nebo byste v něm mohli otevřít vlastní obchůdek se suvenýry, v kterém byste nabízeli jedinečné maličkosti, pokud si srub zvolíte v osamocené lokalitě nebo na turisticky zajímavém místě. Ať tak, či tak – Váš obchůdek se tím bude od Vaší konkurence každopádně lišit a bude vynikat.

Důležité je uvědomit si, že srub může být mnohem více než jen bydliště – i přesto, že se k bydlení hodí nejlépe. Nechte Vaší kreativitě volný průběh – jak při stavbě tak při užívání Vašeho srubu!

Nebezpečí požáru je s Kanadské sruby, spojováno snad více než cokoli jiného. Jakým způsobem a podle jaké legislativy se požární odolnost dřevěných staveb stanovuje, vám odpoví tento seriál.

S integrací české republiky do Evropské unie jsme začali postupně opouštět naše národní normy a začali přebírat, za aktivní spoluúčasti na jejich tvorbě, normy evropské. Základem evropské normalizace se stala směrnice Rady EU z 21. prosince 1988 č. 89/106/EHS ve které jsou stanoveny základní požadavky na stavební výrobky:

  • Mechanická odolnost a stabilita

  • Požární bezpečnost

  • Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

  • Bezpečnost při užívání

  • Ochrana proti hluku

  • Úspora energie a ochrana tepla

Tato směrnice je již zrušena nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011. Nicméně výše uvedené základní požadavky jsou dnes zahrnuty v Evropských normách a také Evropských technických schváleních.

V tomto seriálu se budeme zabývat pouze bodem 2. tj. požární bezpečností se zaměřením na rodinné domy stavěné jako dřevostavby.

Postavit požáru odolnou dřevostavbu přece nemůže být až takový problém, ne?

Zdá se, že návrh rodinného domu jako dřevostavby není v zásadě nijak složitý. Stavební fyziku, například koeficient prostupu tepla, lze relativně snadno určit výpočtem, stejně jako statiku a z akustického hlediska může být dnes náročnější splnit požadavek normy na kročejovou neprůzvučnost stropních konstrukcí.

Stropní konstrukce “požáru odolných dřevostaveb” jsou dnes zpravidla tvořeny nosnými trámky z vrchní strany je položena nosná roznášecí deska s následným podlahovým souvrstvím a ze spodní strany je takřka vždy podhled s desek na bázi sádry. Podobně je tomu u stěnových konstrukcí, které zpravidla tvoří nosný sloupek, spodní práh, nadpraží a opláštění deskovým materiálem plus ev. předsazená stěna z vnitřní strany a zateplovacím systémem z vnější strany.

V čem je háček?

Problémem splnění jednotlivých požadavků na požární odolnost materiálů či kontsrukčních prvků dřevostaveb jako takových, ale největším oříškem je dát všechny podmínky dohromady a vytvořit funkční a ekonomicky příznivou stavbu, která bude mít doloženy všechny zákonné nebo normové požadavky.

V dalším článku o požární odolnosti dřevostaveb se proto podíváme na konkrétní požadavky, které jsou na dnešní dřevostavby kladeny z hlediska návrhu konstrukce a správné volby materiálů.

Podělte se s námi v diskuzi, co Vás na této problematice nejvíce “pálí”.

Máte dotaz nebo zájem? Kontaktujte nás ..